Публічний договір (Оферта)

Данна оферта, є офіційною пропозицією cleverdripper.club (ФОП Безкоровайний А.О.), далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуги чи товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://cleverdripper.club.

1. Визначення термінів

1.1. Договір - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Послуги чи Товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Послуга - надання матеріального чи нематеріального блага, яке може бути корисним для Покупця, пов'язане чи не пов'язане з тематикою Інтернет-сайту і створенне для задоволення його потреб.

1.3. Товар - опублікований на сайті перелік товарів, чи певного товару, народного споживання, за якими вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

1.4. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Продавця, розміщує Замовлення на покупку Товарів, які представлені на сайті, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.

1.5. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

1.6. Інтернет-сайт - веб-сторінка, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://cleverdripper.club і його дзеркалах.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується надати можливість Покупцеві придбати Послугу чи Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Послугу чи Товар на умовах даного Договору.

2.2. Цей Договір регулює: добровільне придбання Послуги чи Товару, а також можливість отримати безкоштовний подарунок (будь яка матеріальна чи нематеріальна річ) на розсуд Продавця.

2.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.4. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють для обману Покупця.

2.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору і реалізації товару.

2.6. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку відправлення форми в обробку, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3. Порядок оформлення

3.1. Покупець купує Послугу чи Товар, згідно умов вказаних на Інтернет-сайті.

3.2. При реєстрації на Інтернет-сайті Покупець зобов'язується надати всю інформацію яка потрібна для оформлення Послуги чи Товару.

3.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю.

3.4. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Інтернет-сайті.

3.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні реєстрації.

3.6. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення реєстрації.

4. Ціна і порядок оплати

4.1 Ціна на Послугу чи Товар вказана на сайті при оформленні Послуги чи придбанні Товару як окремо для кожної Послуги чи Товару, так і для группи Послуг чи Товарів і може бути змінена в односторонньому порядку за бажанням Продавця.

4.2. Оплата здійснюється за фактом реєстрації через онлайн-системи (сторонні сервіси) оплати в національній валюті України (гривні).

4.3. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.

4.4. При використанні онлайн-системи для оплати реєстрації, відповідальність за грошові транзацкії переходить до онлайн системи.

4.5. При не надходження коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати придбання Послуги чи Реєстрації.

4.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.

4.7. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

5. Умови повернення

5.1. Повернення товару відбувається за усіма правилами та умовами чинного законодавства України «Про захист прав споживачів».

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець гарантує відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.

6.3. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем, Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

6.4. При прийомі Замовлення Покупець має провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки в разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

6.5. У разі наявності претензій Покупець має вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.

6.6. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименті, комплектності, тари та (або) упаковки Товару, не пізніше 5 (п'яти) наступних за днем покупки (отримання), календарних днів Покупець має повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.

6.7. Продавець не несе відповідальності за:

6.8. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7. Права Покупця

7.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

7.2. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.

7.3. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ».

8.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

8.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.5. Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації. Це може включати в себе запис одного або декількох кукі або анонімних ідентифікаторів.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

9.2. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті.

9.3. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні реєстрації. При цьому, при здійсненні акцепту (реєстрації і подальшої оплати Послуги) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.5. Оплата Покупцем оформленої на Інтернет-сайті Послуги означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.6. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10. Термін дії договору

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.